ads1

Official Website

RAJAGALUH UNDERCOVER

Lirik Lagu Sunda, Wina


Rajagaluh wengi ieu asa cep jempling, resep pisan pami mirengkeun lagu sundaan.
wang puter lagu sunda aya lagu  Ti Neng Wina.

Ieu Lirik laguna
===================================

Wina-"Surga Na Dampal Sampean Indung"

Surga ayana dampal sampean Indung
Nu kacida gede pisan ngandung harti
Nabisa urang neuleuman Jeung surti naon maksudna
Surga.. Ayana dampal sampean indung
Nu kacida ikhlas pisan ka nyaahna
Nabisa urang ngabales Tur sanggup mulang tarima

Timimiti urang ngagubrag ka alam dunya
Pan nya Indung nu nyambung nyawa
Sapapanjang urang ti leutik jadi sawawa
Do'a Indung taya kendatna
Yu urang punjung Indung nu ngandung
Yu urang punjung Indung nu ngandung

Surga. Ayana dampal sampean Indung
Nu kacida ikhlas pisan kanyaahna
Na bisa urang ngabales Tur sanggup mulang tarima

Timimiti urang ngagubrag ka alam dunya
Pan nya Indung nu nyambung nyawa
Sapapanjang urang ti leutik jadi sawawa
Do'a indung taya kendatna
Yu urang punjung Indung nu ngandung
Yu urang punjung Indung nu ngandung

Surga. Ayana dampal sampean Indung
Nu kacida ikhlas pisan kanyaahna
Na bisa urang ngabales Tur sanggup mulang tarima
Mulang Tariiiima...

======================
Lajeung Lagu ti Neng Wina Nu judulna " Tunggal Rahayu"

Lirik Lagu : Wina - " Tunggul Rahayu"

Halimun di pucuk gunung,
Nyimutan tangkal kiara
Nguluwut jauh ti Indung anggang kanu jadi Bapa

Kiara anu harita, kiwari kari tunggulna
Hirup nandangan tunggara
kasaha muntangkeun rasa

Indung teh tunggul rahayu
Bapa mah tangkal darajat
Munjung teh kudu ka Indung
Muja mah kudu ka Bapa

Ari indung anu ngandung
Ari bapa nu ngayuga
Moal rek munjung ka gunung
Moal muja ka sagara

============================

Do'a untuk Mu Kedua Orang Tua Ku :
Allahummaghfirli Dzunubi Waliwalidayya Warhamhuma Kama Rabbayani Saghira. Aamiin
Share:
Local: Majalengka, Indonesia

RAJAGALUH

LOKAL ADS SUPORT