ads1

Official Website

RAJAGALUH UNDERCOVER

PASAR DAN TERMINAL RAJAGALUH

(yzp4onb4) RAJAGALUH MAJALENGKA JAWA BARAT INDONESIA.

LOKAL SUPORT

SAS(Sahabat Abah Sukur)

OFFICIAL WEBSITE

WWW.RAJAGALUH.COM

LOKAL SUPORT

CETAK FOTO RAJAGALUH

GOAH

IKET CAKRANINGRAT RAJAGALUHAN

Showing posts with label Desa Singawada. Show all posts
Showing posts with label Desa Singawada. Show all posts

Calung Jolian


Bengkel Seni Jolian Desa Singawada
di acara Ulang Tahun  KRCR
(King Riders Community Rajagaluh)

Calung Bengkel Seni Jolian
foto dokumentasi tipasundan: Minggu - 15 Juni 2014
lapangan galuh pakuan rajagaluh
Share:

DESA SINGAWADA 17 AGUSTUS 2015


SEREMONIAL
KESENIAN JOLIAN DESA SINGAWADA

Untuk tahun ini Kesenian Jolian dari Desa singawada Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka mengambil tema Upacara Ritual Ruat bumi / Pesta Panen untuk apresiasi rasa suyukur kepada Allah SWT, dan menggambarkan semangat gotong royong Desa Singawada 


Share:

Seni Jolian ti Désa Singawada Hudang Deui

Ku Oom Somara de Uci

SundaNews, Majaléngka) Poé Juma’ah (12/9/2012), sabada juma’ahan, masarakat padésaan Singawada, Kacamatan Rajagaluh, kabupatén Majaléngka; ibur. Seni Jolian nu geus lawas “tiwas” ngadadak hirup deui. Atuh réa nu kagagas. Malah kolot mah réa nu nepi ka ngeclakkeun cimata. Mana kitu gé kaharti, dalah tiwasna éta kasenian téh leuwih-kurang geus 30 taunna.

Hirupna deui éta kasenian téh teu leupas tina alpukahna Réndy (24), salah saurang mahasiswa STSI Bandung. “Waktos ayeuna mah kanggo ngamumulé sareng ngamekarkeun kabudayaan, hususna widang kasenian tradisional, téh peryogi pangaweruh sareng stratégi nu serius,” cék Réndy bari teu petot-petot ngiringkeun Naga Jilian katut réngréngan panabeuhna. Luhureun Naga nu digotong bari ngurilingan pilemburan téh, nyéngclé budak sunat.“Margi, fungsi seni tradisional nu ngandung eusi ritus téh tos ngised jadi seni pintonan akibat jaman nu mingkin moderen. Nalika masarakat percanten kénéh kana kakuatan alamna mah, musik sareng ibingan téh dipaké pikeun wadahna. Laju ku kamoderenan, alam jadi objék nu kurang meunang panitén. Antukna, fungsi seni nu aya patula-patalina sareng ritus, nyaéta adat tatali karuhun, téh beuki ngurangan” pokna deui.Sabenerna, mimitina Réndy teu nyaho kalayan écés, kumaha rupana Seni Jolian téh? Éta gé ari ngadéngé ngaranna mah kungsi, da sok dipaké nyingsieunan budak. Upamana, mun inyana réwél, kolotna sok pok nyarita: “Kop ké na aya Jolian!” Najan teu kungsi ngalaman tur teu nyaho wujud sabenerna kana Jolian, barudak mah sok tetep sieuneun baé.
Share:

RAJAGALUH

LOKAL ADS SUPORT