ads1

Official Website

RAJAGALUH UNDERCOVER

PASAR DAN TERMINAL RAJAGALUH

(yzp4onb4) RAJAGALUH MAJALENGKA JAWA BARAT INDONESIA.

LOKAL SUPORT

SAS(Sahabat Abah Sukur)

OFFICIAL WEBSITE

WWW.RAJAGALUH.COM

LOKAL SUPORT

CETAK FOTO RAJAGALUH

GOAH

IKET CAKRANINGRAT RAJAGALUHAN

Showing posts with label Pustaka Kemucen. Show all posts
Showing posts with label Pustaka Kemucen. Show all posts

Janahvi, The Mother of Gangga

YouTube Link : klik

Talaga Janawi, Sungapan Cai 
Nu Tara Saat Najan Halodo Entak-entakanKu : Oom Somara de Uci

mata air janawi desa payung
Sumber Mata Air Janawi (Desa Payung)
(SundaNews, Majalengka) Talaga Janawi perenahna di wewengkon Désa Payung, Kacamatan Rajagaluh, Kabupatén Majalengka. Tempatna éstu suni, tiis tngtrim di suku gunung Ceremé atawa saparo urang kota nyebutna Ciremai.
Sabenerna mah teu mencil-mencil teuing, da ti Balé Désa Payung ogé bisa dijugjug badarat. Lembur Désa Payung kungsi jadi sabiwir hiji nalika aya pesawat Cessna ragrag tur bangkéna teu kapanggih laratanana. Aya sakira 6 kilo méter lamun disaba ti Rajagaluh, nanjak ampir taya pegatna.
Ceuk Uu (43), nu dipercaya masarakat dinya pikeun jadi pupuhu nu ngokolakeun Janawi,
Share:

NGABUNGBANG RAJAGALUHAN


Ku : Oom  Somara De Uci
(www.kompasiana.com/pustakakemucen)

Tradisi Caang Bulan 14 Rajagaluhan 
(Bulan Purnama 14 Rajagaluhan)

Agan Oom dan Abah Kuwu
Diantara begitu banyaknya tradisi pada masyarakat Sunda, salah satunya adalah Ngabungbang, sebuah tradisi yang masih hidup di daerah Rajagaluh, Majalengka. Desa Rajagaluh ini terdapat di wilayah 3 Cirebon dan masuk pada wilayah administratif kabupaten Majalengka.  Jika anda masuk dari kota Bandung, maka perlu sekitar 120 Km dari kota Bandung dan 275 Km dari arah Jakarta. Sebuah terminal bis untuk 2 kota itu menjadi penanda. Hanya perlu berjalan kaki satu kilo meter lagi untuk sampai ke baleriung desa Rajagaluh.
Share:

Hiji Carita di Rajagaluh

A Ung (img by : Oom Somara De Uci )
Lembur kuring ilang dangiang, tiap sudutna matak lali. teuing saha pangeusina, hese ditanya, teu apal jiwa ragana

Andri Priyatna nulis kieu: Carita ti Gan Oom:

Baheula, A Ung jago kungfu ti Majalengka teh sok latihan leumpang bari sukuna dibeungbeuratan ku beusi. Leumpangna jauh, ti Majalengka nepi ka Rajagaluh.Share:

IKET CAKRANINGRAT

Iket Cakraningrat - ku OOM Somara de Uci (YouTube)

IKET
Mungkin sebelumnya banyak yang sudah tau mengenai salah satu Asesoris yang satu ini yang umum dipakai oleh kaum Pria di pulau jawa dengan berbagai motif dan cara pemakaiannya tergantung kebudayaan setempat. Untuk kali ini  sesuai judul tidak ada salahnya kita bahas lagi mengenai IKET!
di kutip dari sosbud.kompasiana : Iket atau penutup kepala dari kain merupakan bagian dari kelengkapan sehari-hari pria di pulau Jawa, sampai sekitar awal tahun 1900 an .  Penggunaan iket bagi pria akil balik menjadi keharusan karena dipercaya melindungi mereka dari roh-roh jahat, selain untuk fungsi-fungsi praktis seperti wadah /pembungkus, selimut, bantalan untuk mengangkut beban di kepala dlsb,
Share:

Seni Jolian ti Désa Singawada Hudang Deui

Ku Oom Somara de Uci

SundaNews, Majaléngka) Poé Juma’ah (12/9/2012), sabada juma’ahan, masarakat padésaan Singawada, Kacamatan Rajagaluh, kabupatén Majaléngka; ibur. Seni Jolian nu geus lawas “tiwas” ngadadak hirup deui. Atuh réa nu kagagas. Malah kolot mah réa nu nepi ka ngeclakkeun cimata. Mana kitu gé kaharti, dalah tiwasna éta kasenian téh leuwih-kurang geus 30 taunna.

Hirupna deui éta kasenian téh teu leupas tina alpukahna Réndy (24), salah saurang mahasiswa STSI Bandung. “Waktos ayeuna mah kanggo ngamumulé sareng ngamekarkeun kabudayaan, hususna widang kasenian tradisional, téh peryogi pangaweruh sareng stratégi nu serius,” cék Réndy bari teu petot-petot ngiringkeun Naga Jilian katut réngréngan panabeuhna. Luhureun Naga nu digotong bari ngurilingan pilemburan téh, nyéngclé budak sunat.“Margi, fungsi seni tradisional nu ngandung eusi ritus téh tos ngised jadi seni pintonan akibat jaman nu mingkin moderen. Nalika masarakat percanten kénéh kana kakuatan alamna mah, musik sareng ibingan téh dipaké pikeun wadahna. Laju ku kamoderenan, alam jadi objék nu kurang meunang panitén. Antukna, fungsi seni nu aya patula-patalina sareng ritus, nyaéta adat tatali karuhun, téh beuki ngurangan” pokna deui.Sabenerna, mimitina Réndy teu nyaho kalayan écés, kumaha rupana Seni Jolian téh? Éta gé ari ngadéngé ngaranna mah kungsi, da sok dipaké nyingsieunan budak. Upamana, mun inyana réwél, kolotna sok pok nyarita: “Kop ké na aya Jolian!” Najan teu kungsi ngalaman tur teu nyaho wujud sabenerna kana Jolian, barudak mah sok tetep sieuneun baé.
Share:

RAJAGALUH

Rajagaluh

Oom Somara de Uci
Pasar nu salilana ramè. Ngaroncè sepina ati. Cau, kadu, sawo silih lèdèk jeung gedong gincu. Diibingan murucu. Makuta cengkir jeung ganas.” Sabaraha? Sabaraha?” ceuk saparo sora tangkulak beulah ditu. Salilana mulak cangkèng, bari teu lesot ti henpun, manteng bikang salingkuhan.

Metèt dongèng marèma. Ngitung poè, untung rugi. Kuli pocok, ojèg, supir silih lèdèk jeung nu dagang. Disurakan waktu. Tagihan jeung modal.” Angkut! Angkut!!” ceuk saparo sora tangkulak beulah dieu. Salilana nginum jamu kuat, pamèr tuur, nyumputkeun panyakit gula.
Share:

Pamali dan Kearifan Lokal Kita

Pamali dan Kearifan Lokal Kita

Oom Somara de Uci

“Caang bulan dadamaran, hurung oge tamba pamali
Abdi sering kasamaran, sugan teh jungjunan abdi”

*

Mantra lama yang dikutip diatas artinya adalah, “Sudah bulan terang karena purnama tetap menyalakan lampu, menyalakannya sebagai tanda hormat pada pamali semata”. Dahulu, di perkampungan, sudah lazim anak-anak bermain di bawah terang bulan, begitupun orang dewasa, namanya mulan, ngabulan, yakni menikmati cahaya bulan purnama. Tapi uniknya di sekitar tempat mereka lampu-lampu obor tetap menyala, walau dengan nyala sedikit, begitupun di rumah-rumah mereka. Lampu-lampu damar tetap dinyalakan. Konon itu adalah upaya untuk terhindar dari bahaya “ditekuk maung” atau “digondol kelong”.
Pamali. Di lain tempat disebut panyaraman atau pantrang, sebuah diksi yang dekat dengan kosa kata Melayu, pantang. Keduanya memiliki arti yang sama. Yakni sama-sama berarti aturan tidak tertulis berupa larangan yang harus ditaati. Pamali sering didefinisikan dengan pant(r)angan. Orang menyebut demikian biasanya karena sulit untuk menjelaskan kata pamali ini.
“Kunaon teu meunang heheotan di imah?”
Share:

PERANG BUBAT, OOM SOMARA DE UCI

KIDUNG SUNDA: PERANG BUBAT
Oom Somara de Uci
Membicarakan Perang Bubat bagi masyarakat Sunda adalah air mata. Adalah kesedihan. Kemalangan dan nestapa. Perang Bubat adalah representasi penistaan dan heroisme sekaligus. Perang Bubat adalah pertaruhan dari sebuah harga diri.
Cacandran tahun 1357 Masehi menjadi tahun yang dikenang dengan memilukan. Tahun kejadian banjir darah di Bubat. Bubat menjadi tragedi berdarah paling mengenaskan. Sebuah potret rerancang perkawinan yang gagal karena campur tangan politik sesaat. Peristiwa ini menimbulkan kebencian yang hebat terhadap tokoh sentral Gajah Mada yang diyakini berada dibalik tragedi ini.
Share:

RAJAGALUH

LOKAL ADS SUPORT