ads1

Official Website

RAJAGALUH UNDERCOVER

Hiji Carita di Rajagaluh

A Ung (img by : Oom Somara De Uci )
Lembur kuring ilang dangiang, tiap sudutna matak lali. teuing saha pangeusina, hese ditanya, teu apal jiwa ragana

Andri Priyatna nulis kieu: Carita ti Gan Oom:

Baheula, A Ung jago kungfu ti Majalengka teh sok latihan leumpang bari sukuna dibeungbeuratan ku beusi. Leumpangna jauh, ti Majalengka nepi ka Rajagaluh.

Nepi ka Rajagaluh, breg hujan. Atuh A Ung ngiuhan di saung sisi jalan. Keur ngiuhan kitu aya nu ngaliwat nini-nini. A Ung colohok mata simeuteun, bari ngagerentes,
"Singhoreng elmu aing teh handap keneh ...."

Kunaon bisa kitu?
Eta nini-nini teh ditiung make jubleg.

=========
status Oom Somara De uci
dina salah sahiji Grup FaceBook "Cakraningrat Rajagaluh"
Share:

RAJAGALUH

LOKAL ADS SUPORT