rajagaluh majalengka tipasundan kabupaten majalengka iket cakraningrat
Show/Hide Slider
latest articles
Twitter Google Plus Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

BENARKAH GUNUNG CIREMAI DIJUAL

KABAR GUNUNG CIREMAI 
~~BC yang diterima Rajagaluh Undercover ~~
SAVE CIREMAI.Assalamualikum.. Wr.wb. mhon dbaca sebentar buat yg msh peduli alam Indonesia .Hanya sekedar ingin mmbr informasi kpd rekan semua, khususnya Masyarakat kuningan dan Majalengka. Ciremai, gunung tertinggi di JABAR yang letaknya berada di dua daerah yaitu Majalengka dan juga Kuningan telah dijual oleh pemerintah dengan seharga 60T kepada Chevron corporation. Perusahaan asal Amerika Serikat ini, bergerak di bdg Gheotermal (panas bumi). Kuningan, palutungan adlh gerbang utama untuk mengeksploitasi gunung terbesar di Jawa Barat tsb.
Read more

Panjang Jimat Cirebon & Panjang Jimat di Rajagaluh

Di Karaton Kasepuhan Cirebon Upacara Muludan leuwih dikenal Upacara Adat Panjang Jimat. Istilah Panjang Jimat asal kecap tina panjang, nu ngandung harti dilaksanakeun sacara rutin sapanjang taun jeung jimat nu ngandung harti sing siji kang dirumat (hiji hal nu diriksa) anu lamu dipatalikeun dina agama Islam mah nya éta ikrar maca dua kalimah sahadat.    Jadi Upacara Panjang Jimat téh nya éta hiji acara anu dilakukeun ku pihak Karaton kasepuhan Cirebon sacara rutin sapanjang taun pikeun miéling kalimah sahadat.    Panjang Jimat ogé bisa dihartikeun minangka ‘piring gedé’ dijieun tina kuningan atawa porselin.    Pikeun urang Cirebon mah, Panjang Jimat téh mibanda sajarah husus nya éta salasahiji banda pusaka Karaton Kasepuhan Cirebon paméré Sanghyang Bango nalika pamaréntahan Radén Walasungsang (Pangéran Cakrabuana) dina raraga néangan agama nabi.  Gedé kamungkinan ieu hal téh anu nyababkeun masarakat Cirebon nyebutkeun iring-iringan Panjang Jimat, sabab ilaharna nu diiring-iring dina ieu upacara téh nya éta piring gedé téa.    Tujuan Upacara Panjang jimat nu dilaksanakeun ku pihak Karaton Kasepuhan Cirebon unggal tanggal  2 Rabiul Awal mibanda tujuan-tujuan anu tangtu.     Enas-enasna mah tujuan dilaksakeunana ieu upacara téh nya éta pikeun miéling dibabarkeunana Nabi Muhammad.   
Read more

ICON COMMUNITY @Rajagaluh

Upload Foto| Upload Foto| Upload Foto| Upload Foto| Upload Foto
Scooter Owners Club Rajagaluh(SOCR RAJAGALUH), RSJ (Rajagaluh Scooterist Jadah) , king rider community rajagaluh (KRCR), Rajagaluh Skateboards
clear